VGI Vastgoed

VGI Vastgoed is een vastgoedinvesteringsbedrijf gevestigd in Haarlem. VGI Vastgoed bemiddelt in de aankoop en verkoop van strategisch gelegen kavels in heel Nederland. Investeerders kunnen terecht bij VGI Vastgoed voor advies en bemiddeling, maar ook grondbezitters kunnen gebruik maken van de diensten van VGI Vastgoed. Grondbezitters kunnen advies krijgen over hoe zij het beste hun grond kunnen verkopen.

Sweco

VGI Vastgoed is sinds 2012 een samenwerking gestart met Sweco, een beursgenoteerd advies- en ingenieursbureau. Vanaf dat moment maakt VGI Vastgoed gebruik van de diensten van Sweco. Dit houdt in dat hun kennis en ervaring op het gebied van planologie en grondonderzoek wordt ingezet voor nieuw aan te kopen kavels voor de investeerders van VGI Vastgoed. Hierdoor kan VGI Vastgoed grondposities in heel Nederland aanbieden met grotere potentie voor ontwikkeling in nieuwbouw of bedrijventerreinen en kan er beter ingespeeld worden op de specifieke wensen van de klant voor een investering in grond.

Investeren in grond

Grond aankopen bij VGI Vastgoed kan vanaf € 10.000,- V.O.N.. De aangekochte grond wordt dan op naam geleverd door een notaris en wordt op naam bijgeschreven in het kadaster. Dit betekent dat de grond dan eigendom is van de investeerder. Voor geïnteresseerde investeerders wordt er bij voorkeur een grondportefeuille samengesteld. Als blijkt dat er sprake is van een eenmalige investering van bijvoorbeeld € 100.000,-, is het advies van VGI Vastgoed dit bedrag te verdelen over meerdere grondlocaties. De reden hiervan is dat met meerdere strategisch gelegen kavels verspreid over Nederland de kans groter is dat op één of meerdere van de locaties daadwerkelijk een bestemmingswijziging, en daarmee dus ook een substantiële waardestijging, gerealiseerd kan worden.

Werkwijze

Advies van VGI Vastgoed is geheel vrijblijvend. Gaat de geïnteresseerde investeerder daadwerkelijk over op aankoop van het perceel, dan wordt er een intentieverklaring toegezonden. De investeerder ontvangt dan binnen twee weken na het retourneren van de intentieverklaring een koopovereenkomst. Wanneer deze getekend is door de investeerder, tekent de verkopende partij en vervolgens VGI Vastgoed. Ieder ontvangt een exemplaar. De investeerder betaalt een borg van tien procent van de koopsom op de derdengeldenrekening van de notaris. Vervolgens krijgt de investeerder binnen twee weken het concept voor de notariële akte van levering en de nota van afrekening thuisgestuurd. Hierop staat tevens de datum van de overdracht. De laatste stap bestaat uit het betalen van het resterende bedrag van de koopsom. De notaris verzorgt de eigendomsoverdracht.